Matka Jadwiga Borzęcka


BIBLIOGRAFIA

BORZĘCKA C., Listy do córki Jadwigi, Rzym 2004.

BORZĘCKA C., Listy do Marii Zubylewicz, Rzym 1990.

BORZĘCKA C., Pamiętnik dla córek, Rzym 1999.

BORZĘCKA C., Zapiski i notatki 1881-1913, Rzym 1984.

BORZĘCKA J., Dziennik z podróży, Rzym 2002.

BORZĘCKA J., List do Matki z dn. 19.11.1898 r., [za:] Lucyna Miastecka CR, Zmartwychwstanki. Charyzmat i dzieje 1891-1991, Lublin 2000.

BORZĘCKA J., Listy do Marii Zubylewicz, Rzym 1990.

BORZĘCKA J., Listy do sióstr. Wypisy [maszynopis], Rzym 1981.

BORZĘCKA J., Listy do O. P. Semenenki 1876-1886, [w:] Studium Zmartwychwstańskie, Rzym 1982.

BORZĘCKA J., Notatki z konferencji, Archiwum Generalne Sióstr Zmartwychwstanek, sygn. J1/I c.

BORZĘCKI J., Listy do Karola Borzęckiego [rękopis], Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, sygn. AI \\79-86.

DOMEYKO I., Listy do Władysława Laskowicza, Warszawa 1976.

DUNINOWA H., Wspomnienia [maszynopis], Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, sygn. AI/90.

KALINKA W., Niewiasta, [za:] Lucyna Miastecka CR, Zmartwychwstanki. Charyzmat i dzieje 1891-1991, Lublin 2000.

KONSTYTUCJE ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA P.N.J.CH., Lwów 1926.

KRONIKA DOMU KĘCKIEGO SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK, Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, sygn. JI/3.

 

 


[1] Dekret o heroiczności cnót Matki Jadwigi podpisał papież Jan Paweł II 17 grudnia 1982 r.

[2] Zobacz: Mowa w czasie pogrzebu śp. Petroneli z Zawadzkich Borzęckiej w Grodnie 15 marca 1852 r. przez ks. Józefa Majewskiego. Warszawa, w Drukarni Józefa Ungera, 1852. Archiwum Zmartwychwstanek w Kętach,  sygn. AI 90/6.

[3] Listy Józefa Borzęckiego do ojca, Rękopis w Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach,  sygn. AI 79-86.

[4] Celina Borzęcka, Listy do córki Jadwigi t. 3. Warszawa 2004, s. 486.

[5] Listy J. Borzęckiego do ojca, dz. cyt.

[6] Jednym z guwernerów był Ignacy Onacewicz, profesor historii na Uniwersytecie Wileńskim, pozbawiony katedry przez N. Nowosilcowa. Porównaj: Ignacy Domeyko, Listy do Władysława Laskowicza. Warszawa 1976, s. 544, 719.

[7] Porównaj: Lucyna Miastecka CR, Zmartwychwstanki. Charyzmat i dzieje 1891-1991, Lublin 1999, s. 76.

[8] Celina Borzęcka, Pamiętnik dla córek, Rzym 1999, s. 22.

[9] Tamże, s. 6.

[10] Helena Dunin, Wspomnienia. Maszynopis, Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, sygn. AI/90, s. 2.

[11] Jadwiga Borzęcka, Listy do Ojca Piotra Semenenko, 1876-1886, Studium Zmartwychwstańskie, Rzym 1982, s. 13.

[12] Jadwiga Borzęcka, Notatki z konferencji, Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Rzymie, sygn. J1 / I c.

[13] Piotr Semenenko CR, Mowa w dniu I Komunii św. Jadwigi, Rzym, 20.04.1876, Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Rzymie, sygn. J1/2.

[14] Jadwiga Borzęcka, Listy do O. Piotra  Semenenko, dz. cyt., s. 24.

[15] Tamże, s. 22.

[16] Tamże, s. 11.

[17] Celina Borzęcka CR, Zapiski i notatki 1881-1913, Rzym 1984, s. 1.

[18] Jadwiga Borzęcka, Listy do O. Piotra Semenenko, dz. cyt., s. 25.

[19] Tamże, s. 37.

[20] Józef Haller, mąż Celiny, starszej siostry Jadwigi.

[21] Jadwiga Borzęcka, Listy do O. Piotra Semenenko, dz. cyt., s. 16.

[22] Tamże, s. 40.

[23] Tamże, s. 73.

[24] Tamże, s. 95.

[25] Walerian Kalinka, Niewiasta, [za:] Lucyna Miastecka CR, Zmartwychwstanki. Charyzmat i dzieje 1891-1991, Lublin 1999, s. 55.

[26] Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania P.N.J.Ch., Lwów 1926, s. 4.

[27] Jadwiga Borzęcka CR,  Listy do Marii Zubylewicz CR, Rzym 1990, s. 5.

[28] Jadwiga Borzęcka CR, Dziennik z podróży, Rzym 2002, s. 4.

[29] Jadwiga Borzęcka CR, Listy do Marii Zubylewicz, dz. cyt., s. 46.

[30] Celina Borzęcka CR, Listy do Marii Zubylewicz, Rzym 1990, s. 149.

[30] Jadwiga Borzęcka CR, List do Matki z dn. 19.11.1898 r., [za:] Lucyna Miastecka CR, Charyzmat i dzieje, dz. cyt., s. 189.

[31] Jadwiga Borzęcka CR, List do Matki z dn. 19.11.1898 r., [za:] Lucyna Miastecka CR, Charyzmat i dzieje, dz. cyt., s. 189.

[32] Jadwiga Borzęcka CR, Listy do sióstr, wypisy, Rzym 1981, s. 16.

[33] Tamże, s. 3/4.

[34] Helena Dunin, dz. cyt., s. 6.

[35] Jadwiga Borzęcka CR, Listy do sióstr, wypisy, dz. cyt., s. 1.

[36] Jadwiga Borzęcka CR, Listy do Marii Zubylewicz, dz. cyt., s. 101.

[37] Kronika domu kęckiego, Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, sygn. JI3/3, s. 89.

[38] Celina Borzęcka CR, Listy do Marii Zubylewicz, dz. cyt., s. 209.

[39] Kronika domu kęckiego, Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, sygn. JI3/3, s. 189.

[40] Tamże, s. 195.

[41] Kronika domu kęckiego, dz. cyt., s. 199/200.

[42] Tamże, s. 222.