HYMNY  I  PIEŚNI
KU CZCI  BŁ. CELINY  BORZĘCKIEJ

Tyś przewodniczką

Hymn ten, przetłumaczony na języki, jest śpiewany w całym zgromadzeniu
słowa: s. Maria Karmela Zielińska CR, muzyka: Przemysław Kmieć

1. Tyś przewodniczką na ludzkich drogach,
sztandar zwycięski podnosisz wzwyż.
Wpatrzona tylko w swojego Boga,
miłość tę głosisz wpisaną w krzyż.

Świadczyłaś życiem wartość tej walki,
która na polu dusz naszych trwa.
Ty wciąż wierzyłaś, że Pan da chwałę
za uśmiercenie własnego „ja”.

Ref.
Błogosławiona Matko Celino,
przeszłaś przez wiele życiowych dróg.
Tyś żoną, matką, zakonnicą,
pełniłaś wszystko, co zechciał Bóg.

2. Tyś jest patronką rodzin i wspólnot,
wyproś nam łaskę w godzinie prób.
Niech wzrasta wiara z grzechem walczących,
że Chrystus pusty zostawił grób.

Proś za Kościołem, za całym światem,
by go nie dzielił odwieczny wróg.
Głoś tajemnicą paschy zwycięskiej –
nadzieję pewną – silniejszy Bóg!

Ref.
O Święta Trójco, bądź uwielbiona
w życiu Twych świętych, oddanych sług.
Daj nam, by każdy też swoim życiem
na swoją miarę uwielbić Cię mógł.