Hymny i pieśni

W  Bogu na zawsze szczęście

słowa: s. Maria Bogdana Bielecka CR, muzyka: Stanisław Skórzybut

 1. „W Bogu na zawsze szczęście” –
szepnęłaś nam jako hasło,
odchodząc już do Pana
w wieczności drogę jasną:

„W Bogu na zawsze szczęście” –
twych słów, o Matko, echo
wśród nocy walk i pokus
jest tarczą i pociechą.

W Bogu i tylko w Nim!
Nie ścichnie chwały hymn:
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

2. „W Bogu na zawsze szczęście”.
Więc czym są ziemskie troski?
Składamy je w ofierze
skrwawionym dłoniom Boskim.

„W Bogu na zawsze szczęście”.
Czym ziemskich mąk otchłanie?
A krzyż i śmierć to droga
na wieczne Zmartwychwstanie.

W Bogu i tylko w Nim!
Nie ścichnie chwały hymn:
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

3. „W Bogu na zawsze szczęście”.
Duch się jak ptak wyzwoli
w przestworza świętej, Bożej,
najukochańszej Woli.

„W Bogu na zawsze szczęście”,
bo nas dla siebie stworzył.
Odnajdzie serce nasze
spoczynek w Sercu Bożym.

W Bogu i tylko w Nim!
Nie ścichnie chwały hymn:
Alleluja, Alleluja, Alleluja.