Hymny i pieśni

Przez krzyż do chwały

słowa i muzyka: Magdalena Chmielecka

1. „Dzięki Ci, Panie nasz,
za tak wyraźne cuda Twe.
Niech uwielbienia płynie pieśń
za dobroć, którą dajesz nam”. (słowa bł. Celiny)

Matko Celino, życie twe
świadectwem dla Kościoła jest,
że Zmartwychwstały w każdy czas
przez krzyż do chwały wiedzie nas.

Ref.
Bogu powiedziałaś „tak”,
twe słowa żyją dziś wśród nas.
Kościół głosi Zmartwychwstania blask,
że Bóg na wieki kocha świat.

Dziś w przemocy trudny czas,
gdy zło próbuje zniszczyć świat,
pomóż świadczyć tej miłości cud,
że pusty grób, że zwyciężył Bóg.

2. „Boże, daj wiarę duszy mej,
daj również światło, rozprosz mrok,
daj spokój, daj poddanie się
i prowadź świętą wolą Twą”. (słowa bł. Celiny)

Bo tylko w Bogu szczęście jest,
światło, oparcie, siła, moc.
Twe słowa poleciłaś nam,
jak łaską żyć na każdy czas.

 

Matko Celino, tyś błogosławiona

słowa: Brygida Nowaczyk, muzyka: s. M. Stanisława Trepanu CR

 Ref.
Matko Celino, tyś błogosławiona,
ty już kosztujesz łaskawości Pana.
Wstawiaj się teraz do Boga za nami,
ty, co przez Niego zostałaś wybrana.

1. Dziewczyną będąc w białoruskiej stronie,
chciałaś się Bogu oddać całkowicie,
lecz rodziców wola świętą była tobie,
zatem mężowi poświęciłaś życie.

2. Przykładną żoną stajesz się, Celino,
oddaną matką dla córek twych obu,
zaradną panią majątku całego
i czułą duszą na losy biednego.

3. We wszystkim szukasz zawsze woli Pana,
pragniesz ją pełnić przez całe swe życie,
widzisz ją także i w chwilach cierpienia,
którymi Bóg cię darzy obficie.

4. Kiedy umiera drogi ci mąż – Józef,
przed śmiercią długo przykuty do wózka,
choć bardzo cierpisz, nie zrażasz się jednak,
bo swym pokojem Pan duszę twą muska.

5. Teraz, gdy wolna jesteś wobec Boga,
możesz powierzyć Jemu siebie całą,
sprawujesz pieczę nad swymi córkami,
i robisz wszystko, by tak stać się miało.

6. Przez długie lata Pan Bóg cię próbuje,
próbuje także córkę twą – Jadwinię,
która przy matce pragnie stanąć dzielnie,
w zupełnie nowej zakonnej rodzinie.

7. Po wielu trudach, znojach i cierpieniach,
po latach walki, mąk i upokorzeń,
stajesz, Celino, na czele rodziny,
by ją prowadzić już w imię Boże.

8. Zmartwychwstankami zowiesz tę rodzinę,
aby jak Chrystus z śmierci powstawała,
by umierała sobie, swym słabościom
i zmartwychwstawać także pomagała.

9. O ty – Celino – dziewico i żono,
matko i wdowo oraz zakonnico,
wypraszaj łaski błagającym ciebie,
stając się dla nas ucieczki skarbnicą.