Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mocarzewie
W diecezji łowickiej, tuż obok Sannik mieści się ośrodek, w którym obecnie uczy się i przebywa około 100 wychowanków. Dzieci i młodzież uczą się tutaj nie tylko elementarnych wiadomości dotyczących siebie i świata, ale przede wszystkim przygotowują się do życia w środowisku, w jakim będzie im dane przebywać. Zależnie od możliwości i potrzeb prowadzone są – obok standardowych zajęć szkolnych – zajęcia terapeutyczne, kółka zainteresowań, organizowane pielgrzymki i wycieczki, wspólne ferie i wyjazdy wakacyjne. Wszystkie działania podejmowane w Ośrodku mają pomóc dzieciom w przystosowaniu do życia społecznego. Jednym z najbardziej istotnych rysów wychowawczych naszej placówki jest staranie o pogłębienie osobistej relacji dziecka z Bogiem. Dzieci przystępują do sakramentów świętych, uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Eucharystiach, przeżywają rytm roku liturgicznego, angażując się w tworzenie inscenizacji, apeli i misteriów, zgodnie z przeżywanym okresem liturgicznym. Dzieci potrzebują wiele serca, ale wszyscy odwiedzający nasz ośrodek zgadzają się z tym, że i one potrafią obdarować miłością, serdecznością i czasem nas – dorosłych – zawstydzić prostotą spojrzenia na Boga i świat przez pryzmat wiary, nadziei i miłości.

Dla zainteresowanych: www.mocarzewo.pl