UROCZYSTOŚĆ PRZY OŁTARZU POLOWYM OBOK KOŚCIOŁA
ŚWIĘTYCH MAŁGORZATY I KATARZYNY W KĘTACH

12 kwietnia 2008 r. o godz. 11.00

Przygotowania do uroczystości:
Uroczystość miała charakter diecezjalny, dlatego ks. bp Tadeusz Rakoczy wystosował specjalny list do diecezji, zapraszający na wspólne świętowanie.
Drodzy Diecezjanie!

Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II uczył nas, że świętość to dążenie do „wysokiej miary” zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Jest ona dostępna nie tylko dla wybranych; każdy człowiek może i powinien uświęcać się w najzwyklejszych okolicznościach życia. Przykładem takiej postawy jest Błogosławiona siostra Celina Borzęcka, która w październiku ubiegłego roku dołączyła do grona świętych i błogosławionych związanych z diecezją bielsko-żywiecką.

Bóg tak przedziwnie prowadził błogosławioną Celinę, że najpierw doświadczyła ciepła rodzinnego, potem tworzyła ognisko rodzinne z mężem Józefem i córkami, wreszcie połączona „podwójnym węzłem” z córką Jadwigą założyła rodzinę zakonną, co pozostaje fenomenem w historii Kościoła. Życie nowej błogosławionej – ukazujące bogactwo charyzmatów żony, matki, wychowawczyni, wdowy, teściowej, babci, zakonnicy i założycielki – jest świadectwem wszechstronnej realizacji powołania chrześcijańskiego. W osobie błogosławionej Celiny, będącej matką dwóch rodzin, naturalnej i duchowej, otrzymujemy wzór troski o rodzinę. Swoje doświadczenie matki i wychowawczyni przeniosła na grunt formacji pierwszych Zmartwychwstanek, a później na pracę dydaktyczno-wychowawczą, podejmowaną przez zgromadzenie.

W Kętach znajduje się klasztor wybudowany przez Matkę Celinę wraz z córką Jadwigą, który jest centrum Zgromadzenia Zmartwychwstanek na ziemiach polskich. Tutaj od początku odbywa się formacja zakonna w nowicjacie oraz istnieje dzieło apostolskie, zwane kiedyś ochronką, a obecnie funkcjonujące jako przedszkole im. Błogosławionej Matki Celiny Borzęckiej. W kościele Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, we wspólnym sarkofagu, znajdują się relikwie Błogosławionej siostry Celiny oraz doczesne szczątki jej córki – Sługi Bożej Matki Jadwigi. Błogosławiona Celina jest dla nas przykładem „rodzinności” – ważnej umiejętności pielęgnowania więzi rodzinnych, która w naszych czasach tak często bywa zaniedbywana. Kościół w jej osobie wskazuje na doniosłą rolę rodziny, która jest niezastąpioną wspólnotą wychowawczą pomagającą człowiekowi w kształtowaniu własnej tożsamości. Naszą wdzięczność Bogu i Kościołowi za naszych świętych i błogosławionych – a wśród nich za Celinę z Chludzińskich Borzęcką – najpełniej wyrazimy wiarą i pragnieniem świętości.

[youtube height=”500″ width=”900″]8YiKRQx2qUQ[/youtube]

Drodzy Bracia i Siostry!
Zapraszam wszystkich kapłanów, zakonników, siostry i braci zakonnych, a także wszystkich diecezjan na uroczystości dziękczynne za beatyfikację siostry Celiny Borzęckiej. Uroczystości odbędą się w sobotę 12 kwietnia o godz. 11.00 w kościele pw. Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. O godz. 10.30 zaprezentowany zostanie specjalny program artystyczny.

Niech Błogosławiona siostra Celina Borzęcka będzie dla nas wzorem do naśladowania oraz orędowniczką w drodze do świętości. Niech wspomaga nas w codziennym życiu – w zwykłych sprawach, których sama doświadczyła i z którymi się zmagała.

Na trud pielgrzymowania z serca błogosławię. Bp Tadeusz Rakoczy

Imprezy towarzyszące na terenie miasta, przewidziane w godzinach 12.30 – 16.00:
1. Zwiedzanie Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego, Rynek 16
2. Pokaz filmu: „Pożyteczna miastu” o bł. Celinie Borzęckiej i Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, który przygotowała grupa medialna INFOKĘTY – kino w budynku parafii, ul. Mickiewicza
3. Wystawa w klasztorze OO. Franciszkanów, ul. Klasztorna 1
4.  Zwiedzanie kaplicy pw. św. Jana Kantego
Nawiedzenie kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek i zwiedzanie Muzeum Matek Założy­cielek w klasztorze.

Pamiątkowy medal – wręczony w czasie kęckich uroczystości
Medal upamiętniający daty beatyfikacji – uroczystości w Rzymie (27.10.2007), w połączeniu z uroczystością dziękczynną w Kętach (12.04.2008) i w Obrembszczyźnie – Zaniewiczach na Białorusi (2.05.2008). Medal został zaprojektowany i ufundowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach, Pana Józefa Skudlarskiego, i Koordynatora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Pana Wiesława Majtykę.