Koronka za przyczyną bł. Celiny

Odmawia się na różańcu.

    Na początku:
Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.

 1. Na dużym koraliku:
  Boże, któryś rozbudził w sercu bł. Celiny pragnienie poświęcenia Tobie życia już we wczesnej młodości, spraw, by wybrani przez Ciebie młodzi ludzi zechcieli usłyszeć Twój głos wzywający ich do stanu kapłańskiego czy zakonnego, a będąc posłuszni Twemu miłosnemu wezwaniu, oddali swoje życie na Twoją chwałę i dla zbawienia dusz. Amen.
           Na małych koralikach (10 x):
  Błogosławiona Celino, pragnąca poświęcić Bogu całe swoje życie, – módl się za nami.
 1. Na dużym koraliku:
  Boże, któryś uczynił serce bł. Celiny posłusznym woli rodziców i sprawił, że wstąpiła ona w związek małżeński, dozwól dzisiejszemu światu cenić sakrament małżeństwa i szanować godność współmałżonków. Niechaj doznają oni wzajemnego wsparcia w swoim życiu, a polecając się codziennie Bożej opatrzności, osiągną wieczne zbawienie. Amen.
            Na małych koralikach (10 x):
  Błogosławiona Celino, dążąca do Boga w świętym stanie małżeńskim, – módl się za nami.
 1. Na dużym koraliku:
  Boże, któryś dopuścił ciężką chorobę i śmierć na małżonka bł. Celiny, wejrzyj łaskawie na wszystkich chorych i cierpiących w naszych rodzinach i spraw, jeśli taka jest Twoja wola, by odzyskali zdrowie. Jeśli zaś Twoja opatrzność zarządziła inaczej, niechaj wspiera w trudnych chwilach Twoja łaska ich samych, jak również tych, którzy świadczą im pomoc i miłość. Amen.

          Na małych koralikach (10 x):
Błogosławiona Celino, z oddaniem i miłością pielęgnująca chorego męża, – módl się za nami.

 1. Na dużym koraliku:
  Boże, któryś obdarował bł. Celinę dziećmi i natchnął jej serce wielką matczyną troską, spraw, by wszystkie matki z miłością przyjmowały poczęte w nich życie, uznając je za Twój dar i własność. Dozwól, by wychowały swoje dzieci na chwałę Twoją i ku pożytkowi rodziny ludzkiej. Amen.

          Na małych koralikach (10 x):
Błogosławiona Celino, dobra matko i wychowawczyni swoich córek, – módl się za nami.

 1. Na dużym koraliku:
  Boże, któryś w sercu bł. Celiny, wdowy, wzbudził pragnienie oddania się Bogu w stanie zakonnym i założenia zgromadzenia zmartwychwstanek dla Twojej chwały i odrodzenia społeczeństwa polskiego, spraw, by Kościół święty niestrudzenie mógł pracować nad rozszerzaniem Ewangelii na całym świecie, głosząc mękę i zmartwychwstanie Chrystusa. Amen.

          Na małych koralikach (10 x):
Błogosławiona Celino, prowadząca dusze do zmartwychwstania i życia wiecznego, – módl się za nami.

          Na zakończenie:
Chwała Ojcu (3 razy).
Jezu Chryste Zmartwychwstały, Królu wiecznej chwały, – zmiłuj się nad nami.

sEMP