liceum

Placówka wychowawcza Sióstr Zmartwychwstanek na warszawskim Żoliborzu istniała już przed drugą wojną światową. Wskutek działań wojennych budynek klasztoru zniszczony został w 75%, ale mimo trudności od 1946 roku Siostry wznowiły działalność pedagogiczną. Początkowo liceum było szkołą dla dziewcząt, ale wymogi czasu zdecydowały o przekształceniu go w szkołę koedukacyjną.

Młodzi ludzie przygotowują się w niej do podjęcia życiowych zadań, zgodnie z powołaniem odczytanym na modlitwie wspólnej i indywidualnej. Nie tylko nabierają szacunku dla poznawanych i przyjmowanych wartości, ale potem sami – jakodobrzy uczniowie Jezusa Chrystusa – stają się światłem świata w środowiskach, do których posyła ich Boża Opatrzność.

Dla zainteresowanych: www.zmartwychwstanki.edu.pl