Litania do Błogosławionej Celiny

Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,

Błogosławiona Celino, od urodzenia ubogacona licznymi łaskami,
Błogosławiona Celino, od dziecka pragnąca naśladować Chrystusa,
Błogosławiona Celino, wrażliwa na natchnienia Ducha Świętego,

Oddana i wierna małżonko,
Przykładna i kochająca matko,
Ofiarna i pełna pobożności wdowo,

Matko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek,
Głosicielko Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu,
Apostołko Chrystusa Zmartwychwstałego,

Błogosławiona Celino, któraś we wszystkim szukała woli Bożej,
Błogosławiona Celino, któraś nieustannie umierała samej sobie,
Błogosławiona Celino, któraś wciąż zmartwychwstawała do nowego życia w Chrystusie,

Wychowawczyni dzieci i młodzieży w miłości i prawdzie,
Mistrzyni w kształtowaniu dusz Bogu poświęconych,
Nauczycielko ucząca zawierzenia Bogu w każdej sytuacji,

Któraś otrzymała dar żarliwej modlitwy i kontemplacji,
Któraś mężnie pokonywała własne słabości,
Któraś szła drogą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały,

Błogosławiona Celino, wzorze uczennicy w szkole życia duchowego,
Błogosławiona Celino, wzorze służebnicy Pańskiej,
Błogosławiona Celino, wzorze żony, matki, wdowy i zakonnicy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, błogosławiona Celino.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który w ogromie Twojego miłosierdzia sprawiłeś wielkie dzieła w duszy Twojej służebnicy Celiny, spraw, aby jej wstawiennictwo obudziło w nas pragnienie podążania drogą Krzyża, która prowadzi do udziału w radości zmartwychwstania i chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 3 III 2008 r.,
nr 812/NK/2008 r.

Autorem tekstu litanii jest ks. Kazimierz Wójtowicz CR.