Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek włącza się w zbawczą działalność całego Kościoła, wszędzie tam, gdzie Zmartwychwstały Chrystus potrzebuje naszych serc i rąk, aby kochać i pomagać, prowadząc ludzi drogami świętości ku pełni szczęścia w Bogu. Podejmujemy więc pracę katechetyczną, w parafiach, szkołach, przedszkolach, szpitalach, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Szczególną troską pragniemy otaczać ludzi chorych, cierpiących oraz młodych poszukujących sensu życia i drogi własnego powołania.

W naszych domach organizujemy dni skupienia dla dziewcząt, które chcą budować swoje życie na fundamencie Bożej Miłości. Pracujemy również na roli Chrystusowej winnicy w Tanzanii, Argentynie, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Kanadzie, Anglii, Australii i na Białorusi.

Szczególną misję apostolską podejmują nasze starsze i chore Siostry, obejmując modlitwą i ofiarą potrzeby całego świata. Każda z nas pragnie i z całych sił się stara być zwiastunką nadziei, radości i pokoju, niosąc Miłość Zmartwychwstałego wszędzie tam, gdzie ciągle jej brak.