DSCF0076

Codzienna modlitwa Apostołki

O Jezu Zmartwychwstały, Drogo, Prawdo i Życie, spraw, abyśmy wiernie żyły duchem Twego Zmartwychwstania.

Daj nam łaskę odnowy serca – umierania sobie, abyś Ty mógł w nas żyć. Niech nasze życie stanie się znakiem przetwarzającej mocy Twojej miłości.

Użyj nas jako Twoje narzędzia w odnowie społeczeństwa, abyśmy niosły Twoje życie i Twoją miłość wszystkim ludziom i doprowadziły ich do Twego Kościoła.

Prosimy Cię o to, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

Amen.