Modlitwa i Refleksja


Matka Jadwiga – młodym

Kiedyś prowadziłam spotkania katechetyczne dla młodzieży. Pamiętam takie jedno spotkanie, w czasie którego rozmawialiśmy na temat ideału świętości w naszych czasach. Młodzież miała napisać swoje refleksje na ten temat. Przytoczę kilka myśli zapisanych przez młodych: …

Kilka myśli dla Ciebie…

Z okazji Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, a dla nas – Sióstr Zmartwychwstanek – rocznicy duchowych narodzin Zgromadzenia, pragniemy podzielić się z Wami garścią myśli Matki Jadwigi Borzęckiej – Służebnicy Bożej, która 25 marca 1881 roku, mając niespełna 18 lat, podjęła decyzję o oddaniu swego życia Jezusowi Chrystusowi: …

Doświadczenie rekolekcyjne

W dniach od 21 do 27 lutego 2010 r. dane mi było uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. Tematem rozważań rekolekcyjnych było hasło: „Bądźmy apostołami miłości”. Aby być czegoś świadkiem, trzeba samemu doświadczyć. …