MODLITWA  O  ŁASKI  ZA  WSTAWIENNICTWEM
Bł.  CELINY  BORZĘCKIEJ

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, który udzieliłeś błogosławionej Celinie daru szczególnego umiłowania tajemnicy paschalnej
i pragnienia wypełnienia Twojej świętej woli.

Obraz beatyfikacyjny Celiny Borzęckiej

Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas, prosimy Cię za jej wstawiennictwem o łaskę ….
Spraw, o Panie, aby Kościół mógł się radować zaliczeniem służebnicy Twojej Celiny do grona świętych dla większej chwały Twojej i naszego dobra.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Imprimatur: Camillo Kard. Ruini, Vic. Gen., Rzym, 15 VI 2007 r.