Nowenna – modlitwa za różne stany

9 DZIEŃ: nabożeństwo Bł. Celiny do Matki Najświętszej

Maryja przoduje Kościołowi na drodze do świętości. W Niej święci i błogosławieni znajdują wzór na drodze wiary, miłości i zjednoczenia z Chrystusem. Również dla bł. Celiny Borzęckiej Maryja była najwspanialszym wzorem współpracy z łaską Bożą.

Celina Borzęcka wcześnie związała swe życie z Matką Najświętszą. Szczególnie ukochała Jej wizerunek w Ostrej Bramie. Z Maryjnym „Fiat” wypowiedzianym w czasie Zwiastowania dwudziestoletnia Celina złączyła swoje „niech mi się stanie”, gdy przekreślono jej plany. Szczególnie Może widocznym stało się naśladowanie Maryi w życiu już 73-letniej Celiny w chwili utraty dziecka – córki Jadwigi, która była jej oparciem i nadzieją. Celina Borzęcka nauczyła się tej głębokiej więzi z Maryją także dzięki pomocy O. Piotra Semenenki, który widział w Maryi konieczną pomoc w drodze do zjednoczenia z Bogiem.

Celina Borzęcka pozostawiła nam liczne modlitwy czy inne zapisy świadczące o pobożności maryjnej: Tobie, o Matko Ostrobramska, polecałam wszystko, co życie dać miało ..(…) Gdy mi wraca do duszy Maryja, wydaje mi się, żem odnalazła skarb najdroższy. Jezus, Pan miłości, a Maryja, jakby serce tej miłości, cała czysta, jasna, (…). I widzę cały bieg Jej życia, współudział z Synem aż do Męki Jego bolesnej.(…) Boże! Daj mi serce Maryi, daj mi myśl i wolę Maryi, przemień wszystko we mnie w to, co Jej jest.(…) Maryjo! Bądź Matką i Siostrą moją. (…) Znowu Maryja cała miłosna w myśli mojej – wierzę w Jej świętość, w Jej przyczynienie się za nas.

Poznając duchową bliskość bł. Celiny Borzęckiej z Matką Najświętszą módlmy się za nas samych:

Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy za pośrednictwem Maryi, Matki Twojego Syna i Matki całego Kościoła. Daj nam za Jej wstawiennictwem, ducha miłości, która wszystkiemu wierzy i wszystkiemu ufa, udziel nam ducha mądrości krzyża, abyśmy po przezwyciężeniu śmierci mogli w światłach zmartwychwstania zamienić nasze chrześcijańskie oczekiwania na wieczyste posiadanie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej polecamy całą parafię, w której wierni często modlą się i wzywają orędownictwa Najświętszej Maryi Panny.

Litania do bł. Celiny

opracowała S. Anna Helena Skalik CR