To szczególne zaproszenie dla tych, którzy chcą prosić o modlitwę za wstawiennictwem Założycielek Zgromadzenia: Bł. Matki Celiny i Czcigodnej Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckich. Intencje tych modlitw są różne – od prośby o zdrowie, poprzez odnalezienie swojej drogi życia czy znalezienie pracy – po rozwiązanie problemów w rodzinie.

Matka Celina przeszła różne etapy życia kobiety: młodej dziewczyny, małżonki, matki, wdowy i zakonnicy, dlatego najczęściej zanoszone za Jej przyczyną prośby dotyczą daru macierzyństwa, szczęśliwego rozwiązania czy innych sytuacji życia rodzinnego.

Jej córka – Matka Jadwiga wstawia się najczęściej za osobami młodymi, które np. pragną rozeznać swoje powołanie życiowe.

Siostry Zmartwychwstanki w Kętach modlą się codziennie przy sarkofagu Matek Założycielek w różnych intencjach, także tych polecanych za pośrednictwem e-maili czy tradycyjnej poczty.

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionej Celiny Borzęckiej

Bądź uwielbiony Panie Jezu, który udzieliłeś błogosławionej Celinie

daru szczególnego umiłowania tajemnicy paschalnej i pragnienia wypełnienia Twojej świętej woli.

Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas, prosimy Cię za jej wstawiennictwem o łaskę ….

Spraw o Panie, aby Kościół mogł się radować zaliczeniem służebnicy Twojej Celiny do grona świętych

dla większej chwały Twojej i naszego dobra.

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa o łaski za wstawienictwem Czcigodnej Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckiej

O Chryste Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, który sam nas zapewniłeś: „Proście a otrzymacie”

błagam Cię z niezachwianą ufnością, abyś udzielił mi łaski … za przyczyną sługi Twej Jadwigi,

która naśladując Cię wiernie, niosła swój codzienny krzyż

i szczególnie umiłowała tajemnicę Twego Zmartwychwstania.

Spraw Panie, aby Kościół mogł się radować wyniesieniem na ołtarze

sługi Twej Jadwigi, ukazując w niej wzór życia tajemnicą paschalną. Amen. Alleluja.

 

Zapraszamy do składania intencji

Na Twoje intencje Siostry Zmartwychwstanki oczekują pod adresem – intencje@o2.pl

Zapraszamy również do składania pisemnych świadectw o otrzymanych od Boga łaskach za wstawiennictwem

bł. Matki Celiny Borzęckiej 

i Czcigodnej Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckiej.

Bóg działa poprzez swoich świętych. Święci i błogosławieni są dzisiaj pośrednikami Boga w rozdawaniu Jego łask. Z naszej strony ważne jest korzystanie z pośrednictwa świętych. Czynimy to przez naszą żarliwą i pełną wiary prośbę do Boga za ich wstawiennictwem. Ważna jest nie tylko prośba do Boga ale i nasza wdzięczność Bogu za otrzymywane łaski. Trzeba także spisywać łaski i cuda, które otrzymujemy od Boga za wstawiennictwem świętych. Dajemy wtedy świadectwo naszej wiary w moc Boga, który dzisiaj działa za wstawiennictwem swoich świętych.
Spisywanie i dokumentowanie łask otrzymanych od Boga za przyczyną Bł. Celiny Borzęckiej  lub za przyczyną Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckiej będzie:

– złożeniem świadectwa naszej wiary w moc ich wstawiennictwa u Boga,

– ukazaniem aktualności ich przykładu życia dla naszych czasów,

– potwierdzeniem ich świętości,

– przyśpieszy czas kanonizacji bł. Celiny i beatyfikacji Matki Jadwigi.

Nasze świadectwo o otrzymanej łasce może także umocnić wiarę innych, którzy poszukują dziś znaków działania Boga w świecie. Cuda są pięknymi znakami obecności i działania Boga, który kocha nas i pragnie naszego zbawienia.