Spotkanie opłatkowe A.D. 2014 w Warszawie

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Apostołek odbyło się w domu Sióstr w Warszawie 5 stycznia. My, Apostołki z Gdańska zostałyśmy zaproszone i postanowiłyśmy w trójkę tam pojechać. Nie znając Warszawy czułyśmy się niepewnie, ale na szczęście przyszła po nas s. M. Aleksandra. I wtedy to poznałyśmy prawdziwie polski, katolicki, życzliwy i gościnny dom.

Siostry miały w tym czasie dzień skupienia, więc mogłyśmy wysłuchać konferencji ks. Rafała Buchingera z Krakowa, który wieczorem znalazł jeszcze chwilę na spotkanie z uczestniczącymi w Lectio Divina apostołkami.

01spotkanie

W niedzielę rano byłyśmy na Mszy św. razem z siostrami, a przed południem uczestniczyłyśmy we Mszy św. razem z warszawskimi Apostołkami. Msza św. odbyła się w świątecznie przystrojonej kaplicy sióstr, odprawił ją miejscowy proboszcz, a wspólnota zakonna złączyła się z nami modlitwą i śpiewem kolęd. Ksiądz Rafał i Ksiądz Proboszcz głosili piękne okolicznościowe homilie, zakończone świątecznymi życzeniami autentycznej, najgłębszej radości, która płynie z duchowego zjednoczenia z Bogiem. Po Mszy św. wszystkie apostołki udały się do tzw. „salonu” – pięknego pomieszczenia, które zrobiło na nas wielkie wrażenie. Olbrzymia choinka oświetlona światełkami, przyozdobiona słomkowymi zabawkami, Dzieciątko, opłatek i kolorowo udekorowany stół podkreślały uroczysty świąteczny nastrój. Po życzeniach ogólnych łamano się opłatkiem składając sobie wzajemnie indywidualne przyjacielskie życzenia. Potem losowałyśmy obrazki, na których wypisany był święty Patron oraz imię Apostołki, za którą każda z nas będzie się modlić cały rok. Każda z nas otrzymała też na pamiątkę jednego z dekorujących stół aniołków.

Następnie zaproszono wszystkie apostołki na świąteczny obiad do refektarza. Spotkałyśmy się tam za wszystkimi siostrami i było to bardzo wzruszające. Byłyśmy świadkami bardzo poruszających chwil z okazji 64. rocznicy złożenia ślubów wieczystych s. Hanny. Składałyśmy jej życzenia z tej wielkiej okazji. Siostra i my, apostołki, byłyśmy bardzo wzruszone, bo całe Jej życie poświęcone było służbie Bogu, było świadectwem oddania się Bogu.

02spotkanie

Po obiedzie, przy herbatce ze słodyczami gawędzono po koleżeńsku. Wspólnym śpiewem kolęd i pastorałek adorowany był Bóg – Człowiek. Godnym podziwu było to, że śpiewałyśmy je od początku do końca, niekiedy po 10 zwrotek, podpierając się bardzo starymi śpiewnikami. Atmosfera spotkania była bardzo miła i serdeczna. Przy pożegnaniu jedne drugim dziękowałyśmy za obecność tego uroczego dnia.

Następnego dnia, w święto „Trzech Króli” znów mogłyśmy być razem z siostrami na Mszy św. Wśród wielu intencji modlitwy pamiętałyśmy o wszystkich Siostrach i Apostołkach obchodzących imieniny w tym świątecznym okresie, życząc im stałej obecności Boga w ich życiu i nieustającej opieki Maryi oraz orędownictwa świętych Patronów. Miłosierdziu Bożemu poleciłyśmy zmarłe apostołki oraz wszystkich bliskich nam zmarłych, aby razem ze świętymi dostąpili chwały nieba. W tej modlitewnej wspólnocie widać było, że jesteśmy wszystkie wezwane, by być mężnymi świętymi kobietami naszych czasów. Mamy przywilej iść wspólną drogą ręka w rękę z Siostrami. Bądźmy siłą i inspiracją jedne dla drugich.

Z niezwykłym wzruszeniem i skupieniem przeżyłyśmy ten wspólny pobyt w tym gościnnym domu. Pełne radości, ale i refleksyjnej zadumy dziękowałyśmy kochanym Siostrom, składając sobie nawzajem życzenia pomyślności i Bożego błogosławieństwa w Nowym 2014 Roku. Odjeżdżałyśmy pełne bogatych wrażeń i wdzięczności za doznane dobro i życzliwość.

Eugenia Maria Wysocka Ap.CR