Wspólnoty dla dzieci i Młodzieży


KSM CR

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie” . …

DSM CR

Przy domu Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie istnieje od kilku miesięcy wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej. Może czeka ona właśnie na Ciebie…? …