23 kwietnia 2016 r. o 14:00 spotykamy się na Jasnej Górze na Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Po Mszy św. pójdziemy zyskać odpust przechodząc przez Bramę Miłosierdzia, pomodlimy się