Spotkania formacyjne i wspólnotowe

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Apostołek odbyło się w domu Sióstr w Warszawie …

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego

Codzienna modlitwa Apostołki

O Jezu Zmartwychwstały, Drogo, Prawdo i Życie, spraw, abyśmy …

Misja stowarzyszenia

Apostołki Zmartwychwstania to stowarzyszenie kobiet świeckich żyjących w duchowej łączności ze …

Świadectwa

Od trzynastu lat, każdego 13 dnia miesiąca dziękuję Niepokalanej Matce Boga …

Rekolekcje

Raz w roku Apostołki Zmartwychwstania odprawiają rekolekcje (zazwyczaj 3-dniowe) nawiązujące do …