Apostołki


Spotkania formacyjne i wspólnotowe

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Apostołek odbyło się w domu Sióstr w Warszawie 5 stycznia. My, Apostołki z Gdańska zostałyśmy zaproszone i postanowiłyśmy w trójkę tam pojechać. Nie znając Warszawy czułyśmy się niepewnie, ale na szczęście przyszła po nas s. M. Aleksandra. I wtedy to poznałyśmy prawdziwie polski, katolicki, życzliwy i gościnny dom. …

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego

Codzienna modlitwa Apostołki

O Jezu Zmartwychwstały, Drogo, Prawdo i Życie, spraw, abyśmy wiernie żyły duchem Twego Zmartwychwstania.

Daj nam łaskę odnowy serca – umierania sobie, abyś Ty mógł w nas żyć. Niech nasze życie stanie się znakiem przetwarzającej mocy Twojej miłości. …

Misja stowarzyszenia

Apostołki Zmartwychwstania to stowarzyszenie kobiet świeckich żyjących w duchowej łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zgromadzenie zakonne zostało powołane w Kościele, aby przyczynić się do odrodzenia moralnego społeczeństwa poprzez nauczanie i wychowanie chrześcijańskie. …

Świadectwa

Od trzynastu lat, każdego 13 dnia miesiąca dziękuję Niepokalanej Matce Boga za łaskę uzdrowienia duszy i ciała. Moje życie składa się z „trzynastek”. Maryja każdego 13 dnia przez sześć miesięcy od maja do października przekazywała nam wolę Boga w Fatimie. …

Rekolekcje

Raz w roku Apostołki Zmartwychwstania odprawiają rekolekcje (zazwyczaj 3-dniowe) nawiązujące do duchowości Zgromadzenia Zmartwychwstania. Rekolekcje te organizowane są w jednym z domów zakonnych, w naszej Prowincji tradycyjnie w domu częstochowskim Sióstr Zmartwychwstanek. …