Historia

Najważniejsze wydarzenia z dziejów Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa

29 X 1833 r. – narodziny Celiny Chludzińskiej-Borzęckiej w Antowilu w ziemi mohylewskiej.

1836 r. – początek życia wspólnego Bogdana Jańskiego i kilku towarzyszy w Paryżu – w tzw. Domku Jańskiego.

27 marca 1842 r.,- uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – śluby zakonne siedmiu pierwszych zmartwychwstańców w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie; przełożonym nowej wspólnoty został ks. Piotr Semenenko, główny autor Pierwszej Reguły.
Pierwsi zmartwychwstańcy u papieża – obraz w klasztorze sióstr w Rzymie

1 II 1863 r. – narodziny Jadwigi Borzęckiej w Obrembszczyźnie niedaleko Grodna.

1875 r. – przyjazd do Rzymu Celiny i Jadwigi Borzęckich; spotkanie ich z ks. Piotrem Semenenką.

25 III 1881 r. – zgoda Jadwigi na wspólne z matką zakładanie nowego zgromadzenia zakonnego.

1882 r. – napisanie przez ks. Piotra Semenenkę Reguły Ośmiu Błogosławieństw dla zmartwychwstanek.

1882 r. – rozpoczęcie życia zakonnego przez Celinę i Jadwigę Borzęckie wraz z kandydatkami w Rzymie.

6 I 1891 r. – śluby wieczyste Celiny i Jadwigi – oficjalne zaistnienie zgromadzenia zmartwychwstanek.

1891 r. – powstanie pierwszego domu w Polsce – w Kętach.

1896 r. – otwarcie domu w Malko Tirnovo w Bułgarii.

1899 r. – zamieszkanie sióstr jako pań świeckich w Częstochowie.

1900 r. – założenie pierwszej placówki w USA.

1901 r. – początek pracy sióstr w Warszawie.

1902 r. – poświęcenie nowego klasztoru w Rzymie.

10 V 1905 r. – Decretum laudis (Dekret pochwalny) Stolicy Apostolskiej dla zgromadzenia.

27 IX 1906 r. – śmierć m. Jadwigi w Kętach.

26 X 1913 r. – śmierć m. Celiny w Krakowie.

17 VII 1923 r. – dekret papieski definitywnie zatwierdzający zgromadzenie zmartwychwstanek

1930 r. – oddanie do użytku skrzydła klasztoru na Żoliborzu.

1937 r. – przeniesienie zwłok Matek Fundatorek z cmentarza w Kętach do krypty pod kaplicą klasztoru Zmartwychwstanek w Kętach.

1942 r. – przeznaczenie klasztoru na Żoliborzu na szpital polowy; od 1 VIII 1944 r. – szpital powstańczy nr 100; 18 VIII-29 X

IX 1944 r. – nigdy niezdobyta reduta powstańcza oddziałów zgrupowania „Żywiciela”, zwana Twierdzą Zmartwychwstanek.

1944 r. – rozpoczęcie procesu informacyjnego m. Celiny w Rzymie.

1950 r. – rozpoczęcie procesu informacyjnego m. Jadwigi w Rzymie.

1951 r. – otwarcie placówki w Kanadzie.

1952 r. – otwarcie domu w Australii.

1961 r. – rozpoczęcie pracy w Anglii i w Argentynie.

7 II 1982 r. – wizyta Jana Pawła II w klasztorze Zmartwychwstanek w Rzymie.
Jan Paweł II w klasztorze w Rzymie

11 II 1982 r. – ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót m. Celiny.

17 XII 1982 r. – ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót m. Jadwigi.

1992 r. – rozpoczęcie procesu informacyjnego s. Alicji Kotowskiej (trwał do 1994).

13 VI 1999 r. – beatyfikacja s. Alicji Kotowskiej w Warszawie (w gronie 108 męczenników II wojny światowej).

VII 1999 r. – cudowne uzdrowienie Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora za przyczyną Czcigodnej Sługi Bożej Celiny Borzęckiej.

3 IV 2001 r. – przeniesienie zwłok matek Borzęckich do kościoła parafialnego w Kętach.

16 XII 2006 r. – podpisanie przez Benedykta XVI dekretu zatwierdzającego cud uzdrowienia za przyczyną Celiny Borzęckiej.

2006 r. – otwarcie domu w Tanzanii w Afryce Wschodniej.

27 X 2007 r. – beatyfikacja Celiny Borzęckiej w Rzymie.
Klasztor w Rzymie od strony ogrodu

2007-2008 – rok dziękczynienia za beatyfikację Założycielki zgromadzenia.

Skip to content