O Nas

Historia

Historia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek Pana Naszego Jezusa CHrystusa …

Formacja

Jeśli słyszysz w sercu wezwanie, aby być świadkiem Zmartwychwstałej Miłości, nie lękaj się, ale odważnie odpowiedz miłością na Miłość i dołącz da nas. …

Apostolstwo

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek włącza się w zbawczą działalność całego Kościoła, wszędzie tam, gdzie Zmartwychwstały Chrystus potrzebuje naszych serc i rąk, aby kochać i pomagać, prowadząc ludzi drogami świętości ku pełni szczęścia w Bogu. …

Apostołki

Apostołki Zmartwychwstania to stowarzyszenie kobiet świeckich żyjących w duchowej łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Pana Naszego Jezusa Chrystusa. …