Założycielki Zgromadzenia

Kalendarium życia - bł. Celina Borzęcka

29 X 1833 r. – narodziny Celiny Chludzińskiej w Antowilu w ziemi mohylewskiej.
1853 r. – zawarcie związku małżeńskiego z Józefem Borzęckim.
1869 r. – atak paraliżu u męża Celiny Józefa i wyjazd rodziny do Wiednia.
1874 r. – śmierć Józefa Borzęckiego; powrót Celiny z córkami na Litwę.
1875 r. – wyjazd do Rzymu; nawiązanie kontaktu z ks. Piotrem Semenenką.
25 III 1881 r. – fiat Jadwigi na wspólne z matką zakładanie nowego zgromadzenia zakonnego.
1882 r. – ostateczny przyjazd do Rzymu Celiny i Jadwigi i rozpoczęcie życia zakonnego.
6 I 1891 r. – śluby wieczyste Celiny i Jadwigi – oficjalne zaistnienie zgromadzenia zmartwychwstanek.
1891 r. – powstanie pierwszego domu w Polsce – w Kętach.
10 V 1905 r. – Decretum laudis Stolicy Apostolskiej dla zgromadzenia.
26 X 1913 r. – śmierć m. Celiny w Krakowie.
1944 r. – rozpoczęcie procesu informacyjnego w Rzymie.
11 II 1982 r. – ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót m. Celiny.
1999 r. – cudowne uzdrowienie Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora.
16 XII 2006 r. – podpisanie przez Benedykta XVI dekretu zatwierdzającego cud uzdrowienia za przyczyną Celiny Borzęckiej.
2001 r. – przeniesienie zwłok do kościoła parafialnego w Kętach.
27 X 2007 r. – beatyfikacja Celiny Borzęckiej.

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Bł. Celiny Borzęckiej

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, który udzieliłeś błogosławionej Celinie daru szczególnego umiłowania tajemnicy paschalnej i pragnienia wypełnienia Twojej świętej woli. Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas, prosimy Cię za jej wstawiennictwem o łaskę …. 

Spraw, o Panie, aby Kościół mógł się radować zaliczeniem służebnicy Twojej Celiny do grona świętych dla większej chwały Twojej i naszego dobra.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Imprimatur: Camillo Kard. Ruini, Vic. Gen., Rzym, 15 VI 2007 r.

Kalendarium życia - sł. B. Jadwigi Borzęckiej

 1 II 1863 r. – narodziny Jadwigi Borzęckiej w Obrembszczyźnie koło Grodna.
1869 r. – wyjazd rodziny do Wiednia z powodu choroby ojca.
1974 r. – śmierć ojca; powrót na Litwę.
1875 r. – przyjazd do Rzymu i poznanie ks. Piotra Semenenki.
1876 r. – Pierwsza Komunia Święta i sakrament bierzmowania.
25 III 1881 r. – fiat na wspólne z matką zakładanie nowego zgromadzenia zakonnego.
1882 r. – ostateczny przyjazd do Rzymu i rozpoczęcie życia zakonnego.
6 I 1891 r. – śluby wieczyste Celiny i Jadwigi – oficjalne zaistnienie zgromadzenia zmartwychwstanek.
27 IX 1906 r. – śmierć m. Jadwigi w Kętach.
1950 r. – rozpoczęcie procesu informacyjnego w Rzymie.
17 XII 1982 r. – ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót.
2001 r. – przeniesienie zwłok do kościoła parafialnego w Kętach.

Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem
Czcigodnej Sługi Bożej Jadwigi Borzęckiej

O Chryste Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, który sam nas zapewniłeś: „Proście, a otrzymacie”, błagam Cię z niezachwianą ufnością, abyś udzielił mi łaski … za przyczyną sługi Twojej Jadwigi, która naśladując Cię wiernie, niosła swój codzienny krzyż i szczególnie umiłowała tajemnicę Twego Zmartwychwstania.

Spraw, Panie, aby Kościół mógł radować się wyniesieniem na ołtarze sługi Twojej Jadwigi, ukazując w niej wzór życia tajemnicą paschalną. Amen. Alleluja.

Imprimatur: Hugo Kard. Poletti, Vic. Gen., Rzym, 12 X 1985 r.

Skip to content