Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa

„Miłość Tego, który nas zawołał, nas jednoczy w jeden cudowny Wieniec Zmartwychwstanek”

/Matka Celina do s.Heleny Kowalewskiej-18.V.1913r./

Nasza duchowość - charyzmat

Wierzymy, że charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest darem Ducha Świętego danym naszym Założycielkom i przez nas dziedziczonym. Jesteśmy powołane w Kościele do uwielbiania Boga, który jest Miłością; pierwszy nas umiłował i przekazał nam misję głoszenia światu prawdy o Jego miłości do każdego człowieka.
Jako Zmartwychwstanki w szczególny sposób uczestniczymy w Misterium Paschalnym Chrystusa, w którym najpełniej objawiła się miłość Trójcy Przenajświętszej. Odwzajemniamy tę miłość idąc z Chrystusem przez Krzyż i Śmierć do Zmartwychwstania i Chwały.

Dla Młodych

„Co za szczęście habit – życie zakonne. Trzeba codziennie dziękować za powołanie.”  / Matka Celina do s.Stefanii Strzałkowskiej – 11.X.1911r. /

Pragniemy podzielić się z Tobą garścią myśli Matki Jadwigi Borzęckiej – Służebnicy Bożej, która 25 marca 1881 roku, mając niespełna 18 lat, podjęła decyzję o oddaniu swego życia Jezusowi Chrystusowi:

 Fiat, niech mi się stanie, oddaję się Panu!

Od tej chwili S. Jadwiga Borzęcka do końca życia iść miała drogą Krzyża i Zmartwychwstania, stając się – razem ze swoją Mamą – Błogosławioną dziś Matką Celiną Borzęcką – Współfundatorską Naszej Rodziny Zakonnej…

Spróbuj dzisiaj popatrzeć na swoje życie oczami Matki Jadwigi. Spróbuj zachwycić się cudem życia, które Bóg złożył z wielkim zaufaniem w Twoje dłonie i pomyśl, co z nim uczynisz…? Przecież żyje się tylko raz…

  • Czym byłam, zanim zaczęłam być…?

Sł. Boża Matka Jadwiga Borzęcka CR

 

…A Bóg mówi:

◦ Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię…

…Co Mu dzisiaj odpowiesz…?

 

  • Mamo droga, co jest lepiej, czy dużo umieć i być uczonym, czy lepiej oddać się zupełnie Panu Bogu?

Sł. Boża Matka Jadwiga Borzęcka CR

 

…Jezus Chrystus modli się:

◦ Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie…

…wiedzieć to jeszcze nie – kochać. Czego pragnie Twoje serce – znać czy kochać Boga?…

 

  • Niech mi się stanie, oddaję się Panu!

Sł. Boża Matka Jadwiga Borzęcka CR

…Dziewiętnaście wieków wcześniej, w ubogim Nazarecie, te same słowa były odpowiedzią na pytanie Boskiego Posłańca:

◦ Wtedy Maryja rzekła: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego.

Fiat- tak na radości, cierpienia, na niewiadomą jeszcze przyszłość, na Boże wezwanie „pójdź za Mną”, na życie wieczne… To tak jest pewne, to tak nie zawiedzie, bo Bóg nigdy nie cofa wyciągniętej dłoni, bo Bóg nie przestaje kochać. Czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy powiedzieć dziś Bogu: tak…? Czy uwierzysz dzisiaj Miłości…?

 

  • Czuję się zupełnie bezpieczna w rękach Pana Jezusa i zdaje mi się, że choćbym stała nad przepaścią, bezpieczna bym była – tak się czuję własnością Pana.

Sł. Boża Matka Jadwiga Borzęcka CR
Bóg mówi dzisiaj do Ciebie:

◦ Choćby niewiasta zapomniała o swym niemowlęciu, Ja nie zapomnę o tobie.

…i jeszcze:

◦ Oto wyryłem cię na obu Mych dłoniach.

Nie lękajmy się przyszłości, nie lękajmy się żadnych trudności, bo my sami i wszystko jest w rękach Boga. On nie wypuści nas za Swego objęcia. On nigdy nie przestanie nas kochać!

 

  • Nie zamieniłabym się z nikim w życiu, aby mieć inną drogę…

Sł. Boża Matka Jadwiga Borzęcka CR

Jezus mówi:

◦ JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM!

…idziemy wszyscy ku Zmartwychwstaniu. Śladami Błogosławionych i Świętych. Śladami naszego Pana i Mistrza. Idziesz z Nami…?

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować.(…) Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.” – św. Jan Paweł II do młodzieży na Westerplatte, 12 czerwca 1987r.

Jesteśmy obecne w Polsce i na świecie

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek włącza się w zbawczą działalność całego Kościoła, wszędzie tam, gdzie Zmartwychwstały Chrystus potrzebuje naszych serc i rąk, aby kochać i pomagać, prowadząc ludzi drogami świętości ku pełni szczęścia w Bogu. Idąc przez Krzyż i Śmierć do Zmartwychwstania i Chwały podejmujemy pracę katechetyczną, posługę w parafiach, szkołach, przedszkolach, szpitalach, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, Argentynie we Włoszech, Kanadzie, Anglii, Australii, na Białorusi, oraz prowadzimy misję w Tanzanii.

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

matka i córka:
bł. Celina Borzęcka (1833-1913)
i czcigodna Sługa Boża Jadwiga Borzęcka (1863-1906).

sł. Boża Jadwiga kalendarium
bł. Celina kalendarium

Procesy beatyfikacyjne oraz kanonizacyjne

Kościół wciąż ukazuje wiernym wzory świętości, przekazując prawdę, że świętość jest możliwa w każdym stanie i w każdym czasie. Ważny jest już sam moment wyniesienia do chwały ołtarzy konkretnego Sługi Bożego, gdyż stanowi to znak aktualności przykładu jego życia dla współczesnego człowieka. Beatyfikacja czy kanonizacja założyciela instytutu to także potwierdzenie ze strony Kościoła, że żyjąc wiernie danym charyzmatem, można osiągać szczyty świętości.

/fragment referatu na sympozjum o bł. Celinie w Bielsku-Białej, 27.10.2009 r./

Flexible Private Office
Fully Custom Space

Apostołki

Apostołki Zmartwychwstania to wspólnota kobiet świeckich żyjących w duchowej łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zgromadzenie zakonne zostało powołane w Kościele, aby przyczynić się do odrodzenia moralnego społeczeństwa poprzez nauczanie i wychowanie chrześcijańskie. Świeckie członkinie mają realizować te same cele, uwielbiając Boga i dając świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym.

.

Stowarzyszenie, pierwotnie pod nazwą „Siostry Zjednoczone”, powstało przy Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek niemal bezpośrednio po jego założeniu. Według najstarszej reguły dla Sióstr Zjednoczonych, która pochodzi z 1902 r., (…) są to osoby po większej części w świecie żyjące, którym społeczne położenie lub inne przeszkody nie pozwalają związać się ślubami z naszym Zgromadzeniem, lecz które mają ten sam cel, co i ono, i ten sam koniec, pragną być z nami w Bogu, sercem jednym i duszą jedną razem żyć i razem pracować. Obecnie obowiązuje zatwierdzona przez Kościół Reguła dostosowana do wskazań Soboru Watykańskiego II dotyczących roli i zadań katolików świeckich.

Celem Apostołek Zmartwychwstania jest oddawanie życiem i pracą chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Apostołka Zmartwychwstania jest wezwana do głoszenia prawdy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i dał każdemu z nas moc do przezwyciężania własnych słabości, grzechu i zła, abyśmy żyli w łasce dzieci Bożych. Dając swym życiem świadectwo tej prawdzie, Apostołka staje się w swoim otoczeniu znakiem pokoju, nadziei i radości, i przyczynia się do religijno – moralnego odrodzenia społeczeństwa. Apostołki Zmartwychwstania wypełniają obowiązki swojego stanu w rodzinie i społeczeństwie, a także wspomagają Siostry Zmartwychwstanki w ich pracach apostolskich i modlą się w ich intencjach, mając w zamian udział w duchowym dziedzictwie i modlitwie Zgromadzenia.

Apostołką Zmartwychwstania może być każda kobieta, katoliczka, która ma szczerą intencję rozpoznawania i wypełniania Woli Bożej w swym codziennym życiu oraz pragnienie życia duchem Zgromadzenia. Po odbyciu przynajmniej rocznego okresu próbnego kandydatka składa przyrzeczenie. Zobowiązuje ono do życia według Reguły Apostołek Zmartwychwstania, a więc do pogłębiania swojego życia wewnętrznego i dążenia do doskonałości w duchu Zmartwychwstania. Raz w miesiącu Apostołki uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, a raz w roku w rekolekcjach nawiązujących do duchowości zmartwychwstańskiej.

Ośrodki Apostołek Zmartwychwstania występują przy wspólnotach Sióstr.
Aktualnie spotkania formacyjne na terenie Prowincji Warszawskiej odbywają się w ośrodkach:
Warszawa – Żoliborz, ul. Krasińskiego 31, 01 – 784 W-wa, tel. (0-22) 663-68-73
Częstochowa, Al. N.M.P. 58/60, 42 – 200 Częstochowa, tel. (0-34) 324-15-69
Kęty, ul. Rajska 4, 32 – 650 Kęty, tel. (0-33) 845 34 96
Koniecpol, ul. Szkolna 13, 42 – 230 Koniecpol, tel. (0-34) 355-12-64
Mocarzewo, Mocarzewo 13, 09 – 540 Sanniki, tel. (0-24) 277-60-29

Po szabacie, w pierwszy dzień tygodnia o świcie, Maria Magdalena i druga Maria przyszły zobaczyć grób. Widząc go pustym, przestraszone ale i szczęśliwe odeszły, by oznajmić to Jego uczniom. Po drodze spotkały Jezusa, który im powiedział: „Nie bójcie się, idźcie i powiedzcie moim braciom, żeby szli do Galilei, tam mnie zobaczą”…
To były pierwsze Apostołki Zmartwychwstania, a ich rola od tamtych czasów nie zmieniła się. Te współczesne mają również z radością głosić światu, wszędzie tam, gdzie je Bóg pośle, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje i ciągle na nas czeka. Mają niestrudzenie szukać okazji, by otwarcie mówić o Chrystusie, by wyrażać swoją wierność Chrystusowi i Kościołowi.
Pierwszą Apostołką naszych czasów była pani Gabriela Wrotnowska, zaprzyjaźniona z założycielką Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, Matką Celiną Borzęcką. Kiedy powstał pierwszy dom Zgromadzenia na ziemiach polskich, w Kętach, pani Gabriela, już po śmierci męża, na zaproszenie Matki Fundatorki zamieszkała w nim w 1900 r., służąc Siostrom ogromną pomocą i życzliwością. Swoje przyrzeczenia złożyła na ręce Matki Celiny Borzęckiej w 1893 r. zapoczątkowując w ten sposób świecką gałąź Zgromadzenia pod nazwą „Sióstr Zjednoczonych”, przemianowanych po Soborze Watykańskim II na „Apostołki Zmartwychwstania”. Nazwa ta funkcjonuje do dzisiaj, a stowarzyszenie Apostołek Zmartwychwstania ciągle się powiększa i pragnie włączać w swoje szeregi kolejne panie.
Apostołką Zmartwychwstania może zostać katoliczka każdego stanu. Warunkiem przyjęcia jest szczera intencja rozpoznania i wypełniania Woli Bożej w codziennym życiu, oraz głoszenie życiem i pracą Dobrej Nowiny o Jezusie Zmartwychwstałym. Niezależnie więc od wykształcenia i wykonywanej pracy, każda kobieta mająca pragnienie pogłębienia życia wewnętrznego w duchu Zmartwychwstania i chcąca mieć swój udział w rozszerzaniu Królestwa Bożego na ziemi może zostać Apostołką Zmartwychwstania.
Celem Sióstr Zmartwychwstanek jest życie Tajemnicą Paschalną. Jest to również cel życia Apostołek Zmartwychwstania, realizowany w życiu świeckim, w rodzinie, zgodnie z ich możliwościami. Przywilejem bycia Apostołką Zmartwychwstania jest możliwość życia zmartwychwstańskim charyzmatem i duchowością. Poprzez comiesięczne spotkania formacyjne, rekolekcje oraz wzajemną modlitwę Apostołki zacieśniają więzi ze Zgromadzeniem. Uczestniczą w jego łaskach, wspomagają w potrzebach i tworzą wspólną rodzinę obdarzając się wzajemnie miłością, życzliwością i paschalną radością.
Naszym zadaniem na co dzień jest ukazywać światu życie Tajemnicą Paschalną, dawać świadectwo życia chrześcijańskiego w swojej rodzinie, w parafii, we wspólnocie Apostołek oraz wszędzie tam, gdzie Chrystus nas pośle. Mamy być „światłem świata” dla tych, których Bóg stawia na naszej drodze.
Bóg wybrał na Apostołów ludzi prostych, nas wybrał na Apostołki Zmartwychwstania, abyśmy życiem i modlitwą, w swojej słabości i pokorze świadczyły o Jego wielkości. To Chrystus nas wybiera, aby posłużyć się nami w rozszerzaniu swego Królestwa.

Zmartwychwstały Panie,
użyj nas jako Twoje narzędzia w odnowie społeczeństwa,
abyśmy niosły Twoje życie i Twoją miłość wszystkim ludziom
i doprowadziły ich do Twojego Kościoła.

O Jezu Zmartwychwstały, Drogo, Prawdo i Życie, spraw, abyśmy wiernie żyły duchem Twego Zmartwychwstania.

Daj nam łaskę odnowy serca – umierania sobie, abyś Ty mógł w nas żyć. Niech nasze życie stanie się znakiem przetwarzającej mocy Twojej miłości.

Użyj nas jako Twoje narzędzia w odnowie społeczeństwa, abyśmy niosły Twoje życie i Twoją miłość wszystkim ludziom i doprowadziły ich do Twego Kościoła.

Prosimy Cię o to, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

Amen.

Galeria

Skip to content