Maj miesiąc Maryjny

Maj miesiącem Maryi

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad pannami, módl się za nami
Matko Chrystusowa, módl się za nami
Matko łaski Bożej, módl się za nami
Matko nadziei, módl się za nami
Matko Miłosierdzia, módl się za nami…

Skip to content