Misje w Tanzanii

Misja w Tanzanii

Pierwsze Zmartwychwstanki stanęły na ziemi afrykańskiej w grudniu 2006 roku z zamiarem podjęcia nowej posługi apostolskiej i zaszczepienia tam zmartwychwstańskiego charyzmatu. 

Siostry Zmartwychwstanki, które podjęły się służyć tutaj jako misjonarki, są bardzo zatroskane o wysoką jakość edukacji w tym regionie Afryki. Wniosły one do nowej szkoły swoje bogate doświadczenia, zdobyte przez lata prowadzenia i administrowania w szkołach, w wielu krajach świata.

Strona misji w Afryce

Posługa w Argentynie

Pierwsze Siostry Zmartwychwstanki podjęły posługę wśród polskich emigrantów. Początkowo mieszkały przy ulicy Olíden 2050, w Lanús Oeste oraz nabyły warsztat, który przekształciły w kaplicę dla wielu Polaków w okolicy. Pierwsze Siostry Zmartwychwstanki podjęły posługę wśród polskich emigrantów. Początkowo mieszkały przy ulicy Olíden 2050, w Lanús Oeste oraz nabyły warsztat, który przekształciły w kaplicę dla wielu Polaków w okolicy.

Argentyna początki
Codzienna praca

Posługując wśród polskich emigrantów, przygotowywały dzieci do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz organizowały kursy językowe w różnych miejscach aglomeracji Buenos Aires, a także opiekowały się chorymi w ich domach, jako pielęgniarki i szafarze Eucharystii. Prowadziły przedszkole dla dzieci z okolicy. Następnie na prośbę papieża Jana Pawła II zapoczątkowały nową formę apostolstwa – opiekę nad opuszczonymi dziećmi. Po zamknięciu przedszkola od 2001 roku siostry rozpoczęły pracę z porzuconymi dziewczętami, które są kierowane przez lokalne instytucje i sądy rodzinne.
Dom ma miejsce dla 22 dziewcząt, które mieszkają w nim do ukończenia 18 lat.

Posługa w Argentynie 

Skip to content