Duch Święty

Przyjdź, Duchu Święty!

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty rozumu, 
Duchu Święty rady, 
Duchu Święty męstwa, 
Duchu Święty umiejętności, 
Duchu Święty pobożności, 
Duchu Święty bojaźni Bożej, 
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, 
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu …

Skip to content