Rocznica śmierci Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckiej CR

27 września 2023 r. wspominamy 117. rocznicę śmierci Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, Jadwigi Borzęckiej. Zmartwychwstały Jezus powołał Ją do siebie w wieku 43 lat. Jej historia życia, choć krótka, bogata była w doświadczenia Bożej miłości, dobroci, ufności i pełnego zawierzenia.

Można się dowiedzieć coś więcej, zobaczyć osobiste rzeczy, przedmioty, które używała Czcigodna Sługa Boża i pomodlić w miejscu szczególnym, w kaplicy, w której spędziła chwile swego życia. Zapraszamy do Muzeum Pamiątek po Matkach Założycielkach w Kętach.

Skip to content