133 rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek

6 stycznia 1891 roku, 133 lata temu, Celina Borzęcka wraz z córką Jadwigą Borzęcką i trzema innymi siostrami złożyła na ręce kardynała Lucido Marii Parocchi śluby zakonne. Był to początek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.

W przeddzień złożenia przez Matki Założycielki ślubów wieczystych, Celina zapisała: Bóg miłosierny nami kieruje, że tyle łask nam dając Sam nam drogę wskaże w dalszym życiu.

Dzień 6 stycznia nie był przypadkowy w życiu Celiny i Jadwigi Borzęckich. Dziewięć lat oczekiwały na ten dzień, kiedy będą mogły oddać się całkowicie Bogu. Podobnie jak magowie, Mędrcy z ewangelicznego opisu, tego właśnie dnia, oddały cześć Bogu. To dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie, o człowieku, o sobie samych doszły do poznania Tego, który jest Miłością i jedyną Prawdą i Jemu oddały się całkowicie.

Skip to content