Raz w roku Apostołki Zmartwychwstania odprawiają rekolekcje (zazwyczaj 3-dniowe) nawiązujące do duchowości Zgromadzenia Zmartwychwstania. Rekolekcje te organizowane są w jednym z domów zakonnych, w naszej Prowincji tradycyjnie w domu częstochowskim Sióstr Zmartwychwstanek. Pod koniec rekolekcji kandydatki, które zostały już przygotowane do pełnego włączenia się we wspólnotę Apostołek, składają swoje przyrzeczenia i otrzymują własny egzemplarz Reguły, która odtąd będzie ich życiowym przewodnikiem na drodze do zjednoczenia ze Zmartwychwstałym Panem.

Relacja Apostołek z rekolekcji w 2009 r.:

Idźcie na cały świat
i naśladujcie Chrystusa ZMARTWYCHWSTAŁEGO!

Zaproszone przez Chrystusa Zmartwychwstałego na spotkanie z Nim u stóp Jasnogórskiej Pani – Jego i naszej Matki – świeckie Apostołki Zmartwychwstania z Prowincji Warszawskiej przeżywały w dniach od 10 do 13 września 2009 r. swoje doroczne apostolskie dni skupienia, które w częstochowskim klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek poprowadził O. Bronisław Zarański CR z Krakowa. Poprzez Eucharystię, głoszone słowo Boże, konferencje i posługę w konfesjonale Ojciec ubogacał duchowość zmartwychwstańską Apostołek, która zgodnie z Regułą prowadzi drogą tajemnicy paschalnej – przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały.

Na podstawie niezwykle ciekawych konferencji opartych na Piśmie Św. Apostołki mogły poznać prawdę o sobie, skorygować własne błędy, mogły dowiedzieć się, czego oczekuje od nich Chrystus i świat, w którym żyją i mają być wiarygodnymi świadkami.

Na pytanie, jakie cechy osobowości powinna mieć Apostołka, Ojciec rekolekcjonista dał odpowiedź, z której wynika, że powinna ją cechować: życzliwość do drugiego człowieka, przychylność, łagodność, gorliwość, pokora i wytrwałość w służbie Panu Bogu i człowiekowi. Apostołka ma być świadkiem modlitwy w swoim środowisku, a podsumowując – ma być „solą ziemi, światłem świata i miastem położonym na górze”.

A zwracając się w bezpośrednich słowach na zakończenie rekolekcji O. Bronisław Zarański powiedział do zebranych na uroczystej Mszy Świętej w kaplicy zakonnej:

„Kochane Panie Apostołki! Idźcie i czyńcie tak, jak to czynił Chrystus, jak czyniła Wasza Matka Założycielka Bł. Celina Borzęcka czy Bł. S. Alicja Kotowska, która poniosła śmierć męczeńską. Każda z was ma być zwycięzcą, nawet wtedy, gdy wydaje się być pokonaną. Trzeba się tylko zaprzeć samej siebie, trzeba zaufać Bogu, wziąć swój krzyż i pójść za Chrystusem. Z Nim doniesiecie ten swój krzyż do Ojca, gdzie czeka Was nagroda za trud – chwała wieczna”.

W bogatym programie rekolekcji znalazły się rozważania i medytacje, codziennie odmawiałyśmy Jutrznię i Nieszpory, różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w piątek odprawiłyśmy Drogę krzyżową. Na wysokości zadania stanęły Siostry z częstochowskiej wspólnoty, zapewniając nam odpowiednie warunki. W pierwszym dniu rekolekcji miało miejsce podziękowanie S. Marii Deodacie Kunderewicz za 22 lata kierowania Apostolatem Zmartwychwstania w Prowincji Warszawskiej. Jednocześnie była chwila serdecznego powitania nowej dyrektorki Apostołek – S. Marii Aleksandry Kowalskiej.

Zakończenie rekolekcji nastąpiło 13 września. Podczas uroczystej Eucharystii cztery kandydatki złożyły przyrzeczenia, powiększając szeregi zmartwychwstańskiej rodziny.

W życiu kobiet świeckich oddanych na służbę Panu rekolekcje te były okazją do ożywienia zmartwychwstańskiej duchowości i ożywienia gorliwości. Taką refleksją dzieliły się Apostołki udzielając wywiadu w Radio „Jasna Góra”. A w sobotni wieczór podczas Apelu Jasnogórskiego dziękowały Matce Najświętszej za ogrom łaski Bożej.

Apostołka Wiesława z Koniecpola