17 lipca 1923 r. – 17 lipca 2023 r. Jesteście na zawsze w Kościele

17 lipca 1923 roku Papież Pius XI podpisał dekret zatwierdzający Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Zmartwychwstanek).

W 100 lecie tego wydarzenia, dziękujemy Bogu za tę wielką łaskę dla Zgromadzenia.

Z wdzięcznością wspominamy także wszystkich, którymi Bóg posłużył się w tym dziele. Najwięcej zawdzięczamy ks. kardynałowi Camillo Laurenti-emu i s. Celinie Miączyńskiej – zmartwychwstance.

W kronice kęckiej pod datą 17 lipca 1923 roku zapisano: „Przewielebna s. Celina Miączyńska, asystentka generalna położyła wielkie zasługi dla Zgromadzenia, pracując nad tym dziełem przez długi czas, a Eminencja Kardynał Laurenti, Prefekt św. Kongregacji Zakonników przyśpieszył nam to ostateczne definitywne zatwierdzenie”.

„Jesteście na zawsze w Kościele” – tymi słowami ks. kardynał Camillo Laurenti powitał s. Celinę Miączyńską przynosząc radosną wiadomość do klasztoru Sióstr w Rzymie.

Skip to content